Title: Zvyšování atraktivity ledního hokeje změnou pořadí střídání stran
In search of goals: increasing ice hockey’s attractiveness by a sides swap
Authors: Friesl, Michal
Lenten, Liam J.A.
Libich, Jan
Stehlík, Petr
Citation: FRIESL, M., LENTEN, L. J., LIBICH, J., STEHLÍK, P. In search of goals: increasing ice hockey’s attractiveness by a sides swap. Journal of the Operational Research Society, 2017, roč. 68, č. 9, s. 1006-1018. ISSN 0160-5682.
Issue Date: 2017
Publisher: Palgrave Macmillan
Document type: preprint
článek
preprint
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29226
ISSN: 0160-5682
Keywords: sport;lední hokej;modely diskrétní volby;dynamika střílení branek
Keywords in different language: sport;ice hockey;discrete choice models;scoring dynamics
Abstract: Popularita a ekonomický vliv mnoha sportovních odvětví roste. Tento článek se zabývá ledním hokejem, konkrétně severoamerickou NHL. Identifikuje velmi významný rozdíl v dynamice střílení branek oproti srovnatelným sportům jako je fotbal a ragby. Jde zejména o významně vyšší počet branek ve druhé, tj. prostřední, třetině. Prozkoumáváme interpretaci této nesrovnatelnosti spojenou s pravidlem týkajícím se pořadí střídání stran. Zatímco střídačky jsou pevně dané, hrací strany se mění každou třetinu. Protože v ledním hokeji je střídání jednotlivých formací velmi časté, relativní pozice střídačky k hrací straně ovlivňuje vzdálenost, která je nutná urazit před střídáním a tedy nepřímo ovlivňuje i taktiku a dynamiku střílení branek. Uvažujeme jednoduchou změnu pořadí střídání stran, která může zvýšit počet vstřelených branek podle našich odhadů o 5-10%, což odpovídá zhruba 350-700 gólům navíc každou sezónu. Toto by mohlo částečně vyvážit nepříznivý klesající trend v počtu vstřelených branek a zvýšit atraktivitu zápasů. Očekávaný vliv této změny, která je zcela bez nákladů, je robustní vůči různým dalším faktorům.
Abstract in different language: The popularity and business impact of major sports have been growing globally over time. This paper focuses on ice hockey, specifically the National Hockey League in North America. It reports a striking irregularity in ice hockey’s scoring dynamics relative to comparable sports such as soccer and rugby, namely a scoring surge in the middle section of the game. We explore an explanation for this irregularity related to the convention on the spatial location of the teams’ benches (which are fixed throughout the game) and on-ice sides (which are switched every period). Because a large number of the players’ substitutions occur while the play is in progress, this convention determines the distance forwards and defenders need to travel to make a substitution, and thus indirectly substitution strategies and scoring. We consider two simple operational changes that could increase the number of goals in the NHL by approximately 5 and 10%, respectively, corresponding to roughly 350 and 700 additional goals each season. This would partly offset the current downward scoring trend and thus enhance the game’s attractiveness. The estimated impact of the proposed reforms, one of which is largely costless, is robust across several specifications—using per-minute and per-second scoring data and controlling for various factors, such as bookmakers’ odds.
Rights: Plný text není přístupný.
© Palgrave Macmillan
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
Preprinty / Preprints (KMA)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hockey_v30_JORS_resubmission_clean.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open
pub_loss_hockey_JORS_FINAL_PUBLISHED.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD