Title: Perfektní párování v regulárních kubických grafech
Perfect matchings of regular bipartite graphs
Authors: Lukoťka, Robert
Rollová, Edita
Citation: LUKOŤKA, R., ROLLOVÁ, E. Perfect matchings of regular bipartite graphs. Journal of Graph Theory>, 2017, roč. 85, č. 2, s. 525-532. ISSN 0364-9024.
Issue Date: 2017
Publisher: Wiley
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29241
ISSN: 0364-9024
Keywords: graf, párování
Keywords in different language: graph, matching
Abstract: Pro regulární bipartitní graf G a X ⊆ E (G) dokážeme, že existuje perfektní párování grafu G obsahující obojí - sudý i lichý počet hran z X tehdy a jenom tehdy kdyź signovaný graf (G,X) není ekvivalentní s (G, ∅). V skutečnosti dokážeme, že pro daný signovaný regulární bipartitní graf s minimální signaturou, je možné najít perfektní párování které obsahuje žádnou nebo právě jednu zvolenou negativní hranu. Navíc když je graf G kubický, tak existuje perfektní párování, které obsahuje právě 2 zvolené hrany.
Abstract in different language: Let G be a regular bipartite graph and X ⊆ E (G). We show that there exist perfect matchings of G containing both, an odd and an even number of edges from X if and only if the signed graph (G, X ) is not equivalent to (G, ∅). In fact, we prove that for a given signed regular bipartite graph with minimum signature, it is possible to find perfect matchings that contain exactly no negative edges or an arbitrary one preselected negative edge.Moreover, if the underlying graph is cubic, there exists a perfect matching with exactly two preselected negative edges.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wiley
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
jgt22076.pdf102 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD