Title: Podmínky vitrifikace a předpověď porozity polystyrénových pěn vypěňovaných pomocí CO2
Vitrification conditions and porosity prediction of CO2 blown polystyrene foams
Authors: Sovová, Helena
Nistor, Andra
Topiar, Martin
Kosek, Juraj
Citation: SOVOVÁ, H., NISTOR, A., TOPIAR, M., KOSEK, J. Vitrification conditions and porosity prediction of CO2 blown polystyrene foams. Journal of supercritical fluids, 2017, roč. 127, č. SEP 2017, s. 1-8. ISSN 0896-8446.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29258
ISSN: 0896-8446
Keywords: Polymerní pěna;Superkritické CO2;Termodynamika vypěňování;Přenos tepla
Keywords in different language: Polymer foam;Supercritical CO2;Thermodynamics of foaming;Heat transfer
Abstract: Provedli jsme experimenty s vypěňováním zavěšených polystyrenových (PS) filmů pomocí CO2. Porozita pěn se zmenšuje se zmenšující se tloušťkou filmu, což ukazuje na vliv přenosu tepla a/nebo hmoty. Pro předpověď porozity vznikající pěny jsme použili jsme matematický model zohledňující Joule-Thomsonův efekt, založený na zjednodušené tepelné bilanci systému PS + CO2 za podmínek nasycení PS s CO2 na jedné straně a podmínkami vitrifikace za teploty skelného přechodu na druhé straně. Trendy závislosti porozity na teplotě nasycení a tloušťce filmu předpovídané modelem korespondují s experimentálními výsledky.
Abstract in different language: Experiments with CO2-blown hanging polystyrene (PS) films were carried out. The porosity of foams decreased with decreasing film thickness, indicating thus effects of heat and/or mass transfer. Taking into account the Joule–Thomson effect, mathematical model based on a simplified heat balance for the system PS + CO2 at the conditions of PS saturation with CO2 on one side and at the conditions of foam vitrification at glass transition temperature on the other side was derived to estimate the foam porosity.The model was applied to data on CO2-blown hanging films as well as literature data on foaming of PS particles. The trends of porosity dependence on saturation temperature and film thickness predicted by the model correspond to experimental results. The Joule–Thomson effect included in the modelling of the CO2 foaming process significantly affects the foam porosity and improves the predictive capabilities of simple model based on enthalpy balance and thermodynamic data. Klíčová slova - anglický jazyk: Polymer foam; Supercritical CO2; Thermodynamics of foaming; Heat transfer
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
sovova2017_JSupercritFluid.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD