Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSovová, Helena
dc.contributor.authorNistor, Andra
dc.contributor.authorTopiar, Martin
dc.contributor.authorKosek, Juraj
dc.date.accessioned2018-02-21T11:35:25Z-
dc.date.available2018-02-21T11:35:25Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSOVOVÁ, H., NISTOR, A., TOPIAR, M., KOSEK, J. Vitrification conditions and porosity prediction of CO2 blown polystyrene foams. Journal of supercritical fluids, 2017, roč. 127, č. SEP 2017, s. 1-8. ISSN 0896-8446.en
dc.identifier.issn0896-8446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29258
dc.description.abstractProvedli jsme experimenty s vypěňováním zavěšených polystyrenových (PS) filmů pomocí CO2. Porozita pěn se zmenšuje se zmenšující se tloušťkou filmu, což ukazuje na vliv přenosu tepla a/nebo hmoty. Pro předpověď porozity vznikající pěny jsme použili jsme matematický model zohledňující Joule-Thomsonův efekt, založený na zjednodušené tepelné bilanci systému PS + CO2 za podmínek nasycení PS s CO2 na jedné straně a podmínkami vitrifikace za teploty skelného přechodu na druhé straně. Trendy závislosti porozity na teplotě nasycení a tloušťce filmu předpovídané modelem korespondují s experimentálními výsledky.cs
dc.format8 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectPolymerní pěnacs
dc.subjectSuperkritické CO2cs
dc.subjectTermodynamika vypěňovánícs
dc.subjectPřenos teplacs
dc.titlePodmínky vitrifikace a předpověď porozity polystyrénových pěn vypěňovaných pomocí CO2cs
dc.titleVitrification conditions and porosity prediction of CO2 blown polystyrene foamsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedExperiments with CO2-blown hanging polystyrene (PS) films were carried out. The porosity of foams decreased with decreasing film thickness, indicating thus effects of heat and/or mass transfer. Taking into account the Joule–Thomson effect, mathematical model based on a simplified heat balance for the system PS + CO2 at the conditions of PS saturation with CO2 on one side and at the conditions of foam vitrification at glass transition temperature on the other side was derived to estimate the foam porosity.The model was applied to data on CO2-blown hanging films as well as literature data on foaming of PS particles. The trends of porosity dependence on saturation temperature and film thickness predicted by the model correspond to experimental results. The Joule–Thomson effect included in the modelling of the CO2 foaming process significantly affects the foam porosity and improves the predictive capabilities of simple model based on enthalpy balance and thermodynamic data. Klíčová slova - anglický jazyk: Polymer foam; Supercritical CO2; Thermodynamics of foaming; Heat transferen
dc.subject.translatedPolymer foamen
dc.subject.translatedSupercritical CO2en
dc.subject.translatedThermodynamics of foamingen
dc.subject.translatedHeat transferen
dc.identifier.doi10.1016/j.supflu.2017.03.013
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43919414
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
sovova2017_JSupercritFluid.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD