Title: Předpokládané termoelektrické vlastnosti vrstevnatého XBi4S7 (X = Mn, Fe) Materiálu: Výpočty prvních zásad
Predicted Thermoelectric Properties of the Layered XBi4S7 (X = Mn, Fe) Based Materials: First Principles Calculations
Authors: Azam, Sikander
Khan, Saleem Ayaz
Goumri-Said, Souraya
Kanoun, Mohammed Benali
Citation: AZAM, S., KHAN, S. A., GOUMRI-SAID, S., KANOUN, M. B. Predicted Thermoelectric Properties of the Layered XBi4S7 (X = Mn, Fe) Based Materials: First Principles Calculations. Journal of electronic materials, 2017, roč. 46, č. 1, s. 23-29. ISSN 0361-5235.
Issue Date: 2017
Publisher: Springer Verlag
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29267
ISSN: 0361-5235
Keywords: Trialkanové vrstvené chalkogenidy;DFT;transportní teorie;termoelektrické vlastnosti
Keywords in different language: Ternary-layered chalcogenides;DFT;transport theory;thermoelectric properties
Abstract: Uvádíme teoretické zkoumání elektronických struktur, optických a termoelektrických vlastností dvou ternárních vrstvených chalkogenidů, MnBi4S7 a FeBi4S7, a to kombinací funkčních výpočtů prvních principů hustoty a nelokální Boltzmannovy transportní teorií. Vypočítaná elektronická struktura pásma prokázala, že obě sloučeniny vykazují nepřímé zakázané pásmo. Optické přechody jsou zkoumány prostřednictvím dielektrické funkce (reálné a imaginární části) spolu s dalšími příbuznými optickými konstantami, včetně indexu lomu, odrazivosti a spektra ztrát energie. Tyto chalkogenidy vykazují zajímavé termoelektrické vlastnosti, jako je Seebeckův koeficient, elektrická a tepelná vodivost a výkonový faktor jako funkce teplot
Abstract in different language: We report a theoretical investigation of electronic structures, optical and thermoelectric properties of two ternary-layered chalcogenides, MnBi4S7 and FeBi4S7 , by combining the first principles density functional calculations and semi-local Boltzmann transport theory. The calculated electronic band structure have demonstrated that both compounds exhibit indirect band gaps. The optical transitions are explored via the dielectric function (real and imaginary parts) along with other related optical constants including refractive index, reflectivity, and energy loss spectrum. These chalcogenides have exhibited interesting thermoelectric properties such as Seebeck’s coefficient, electrical and thermal conductivity, and power factor as function of temperatures.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer Verlag
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
XBi4S7.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD