Název: Deprese: Antropologická studie
Další názvy: Depression: A Study in Anthropology
Autoři: Opletalová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Friedl, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2928
Klíčová slova: deprese;společnost;kultura;rodina;partnerské problémy;finanční problémy;studijní problémy;nemoc
Klíčová slova v dalším jazyce: depression;society;culture;family;relationships problems;financial problems;study problems;disease
Abstrakt: Tato práce popisuje výsledky sledování pacientů, ve věku 18- 33 let v psychiatrické ambulanci, kteří byli v letech 2007-2010 vyšetření poprvé pro diagnózu deprese. Vzniku depresivní poruchy předchází stresor, který vede ke ztrátě psychické stability a ke vzniku psychické poruchy. Nejpodstatnější část této práce je výzkum a diskuse nad výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the results of study of subjects, that were treated for the first time in their life for depressive disorder in out-patient office in years 2007-2010. The onset of depression in evaluated patiens was preceded by negative life event, that caused destabilisation of their psychic stability and led to the onset of depressive disorder. The most important part of the thesis is the research and discussion of the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Eva_Opletalova_2012.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eva_Opletalova.pdfPosudek vedoucího práce166,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Eva_Opletalova.pdfPosudek oponenta práce166,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Eva_Opletalova.pdfPrůběh obhajoby práce166,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2928

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.