Title: Principy teorie náhodných matic a jejich aplikace při výběru portfolia
The Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choice
Authors: Šedivá, Blanka
Ťoupal, Tomáš
Citation: ŠEDIVÁ, B., ŤOUPAL, T. The Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choice. Aplimat 2017 proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 1380-1387. ISBN 978-80-227-4650-2.
Issue Date: 2017
Publisher: SPEKTRUM STU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29285
ISBN: 978-80-227-4650-2
Keywords: Marčenko-Pastur distribuční funkce, náhodná matice, korelační matice, výběr portfolia, risk
Keywords in different language: Marčenko–Pastur distribution, Random Matrix, Correlation matrix, Portfolio Choice, Risk
Abstract: V příspěvku je použita teorie náhodných matic k analýze vlastních čísel a ke zjištění, zda existuje přítomnost relevantních informací pomocí Marčenko-Pastur distribuční funkce. Analyzuje se zde vzájemná korelace mezi cenovými výkyvy na různých trzích s použitím metod teorie náhodných matic. Navíc se snažíme očistit korelační matice od rušivých prvků , aby se zjistilo, zda se sníží rozdíl mezi předpokládaným a realizovaným rizikem. Očištěná korelační matice byla použita při optimalizaci portfolia. Uvedená analýza je způsob, jak porozumět korelační struktuře.
Abstract in different language: In this paper, we use random matrix theory to analyse eigenvalues and see if there is a presence of pertinent information by using Marčenko–Pastur distribution. Thus, we analyse cross correlations between price fluctuations of different stocks using methods of random matrix theory. Moreover, we try to clean correlation matrix from noisy elements to see if the gap between predicted risk and realized risk would be reduced. The cleaned correlation matrix was used in portfolio optimization problem. This analysis is a way to understand the correlation structure.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPEKTRUM STU
Appears in Collections:OBD
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aplimat.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Sediva_Toupal.pdf750,22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.