Title: Fotokatalytické rozdělení vody slunečního záření na vodíkouvou konverzi: Hydrid perovskitového typu XBeH3 (X = Li nebo Na) jako aktivní fotokatalyzátory
Photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Perovskite-type hydride XBeH3 (X = Li or Na) as active photocatalysts
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Perovskite-type hydride XBeH3 (X = Li or Na) as active photocatalysts. Journal of catalysis, 2017, roč. 351, č. Jul 2017, s. 119-129. ISSN:0021-9517.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29295
ISSN: 0021-9517
Keywords: Fotokatalytické;Hydrid perovskitového typu XBeH3;DFT
Keywords in different language: Photocatalytic;Perovskite-type hydride XBeH3;DFT
Abstract: Bylo dosaženo vysoce zdokonaleného fotokatalytického systému výroby vodíku nahrazením Na Li a přesunem z kubické do ortorombické fáze v systému XBeH3. Byly provedeny ab-initio výpočty od prvních k druhým principiálním metodám, aby se zjistila vhodnost hydridů perovskitového typu, jmenovitě; NaBeH3 a LiBeH3 v kubické fázi a LiBeH3 v ortorombické fázi pro použití jako aktivní fotokatalyzátory
Abstract in different language: A highly enhanced photocatalytic hydrogen production system has been achieved, by substitution of Na by Li and moving from cubic to orthorhombic phase in XBeH3 system. Ab-initio calculations from first- to second-principles methods were performed to investigate the suitability of the perovskite-type hydride namely; NaBeH3 and LiBeH3 in cubic phase and LiBeH3 in orthorhombic phase to be used as active photocatalysts
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-XBeH3-Jcatalaysis-17.pdf4,9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD