Title: Aktivní fotokatalytické dělení vody konverze solární a vodíkové energie: Chalkogenidový fotokatalyzátor Ba2ZnSe3 za viditelného ozáření
Active photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Chalcogenide photocatalyst Ba2ZnSe3 under visible irradiation
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Active photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Chalcogenide photocatalyst Ba2ZnSe3 under visible irradiation. Applied catalysis b-environmental, 2018, roč. 221, č. Feb 2018, s. 17-26. ISSN 0926-3373.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29298
ISSN: 0926-3373
Keywords: Fotokatalytické;Chalkogenid Ba2ZnSe3;DTF
Keywords in different language: Photocatalytic;Chalcogenide Ba2ZnSe3;DTF
Abstract: Fotokatalytický výkon Ba2ZnSe3 je zkoumán teorií funkční hustoty. Zkoumání potvrzuje, že Ba2ZnSe3 vykazuje velkou birefringenci, značnou anizotropii v optické odezvě a absorpční okraj ve viditelné oblasti.
Abstract in different language: The photocatalytic performance of Ba2ZnSe3 is investigated by means of density functional theory. The investigation confirms that Ba2ZnSe3 possesses large birefringence, considerable anisotropy in the optical response, and the absorption edge occurs in the visible region.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-Ba2ZnSe3-Appl Catays B-18.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD