Title: Syntéza keramické pěny s otevřenou pórovitostí připravenou z geopolymerního prekurzoru pomocí replikační metody
Synthesis of open-cell ceramic foam derived from geopolymer precursor via replica technique
Authors: Kovářík, Tomáš
Křenek, Tomáš
Rieger, David
Pola, Michal
Říha, Jan
Svoboda, Miloš
Beneš, Jan
Šutta, Pavol
Bělský, Petr
Kadlec, Jaroslav
Citation: KOVÁŘÍK, T., KŘENEK, T., RIEGER, D., POLA, M., ŘÍHA, J., SVOBODA, M., BENEŠ, J., ŠUTTA, P., BĚLSKÝ, P., KADLEC, J. Synthesis of open-cell ceramic foam derived from geopolymer precursor via replica technique. Materials letters, 2017, roč. 209, č. 15 December 2017, s. 497-500. ISSN 0167-577X.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29299
ISSN: 0167-577X
Keywords: Keramické kompozity;Porézní materiály;Pěna s otevřenou pórovitostí;Geopolymer;Rentgenová mikro-tomografie (μ-CT)
Keywords in different language: Ceramic composites;Porous materials;Open-cell foam;Geopolymer;X-ray micro computed tomography (μ-CT)
Abstract: Tento článek popisuje snadnou a účinnou metodu pro výrobu keramické pěny s otevřenou pórovitostí na základě geopolymerního prekurzoru pomocí replikační metody. Metoda s využitím polyuretanové houby byla aplikována za použití geopolymerní směsi na bázi práškové směsi metakaolinu / vysrážené siliky, roztoku draselného a jemného šamotového plniva. Zrychlený krok vytvrzení při 60°C po dobu 30 minut byl proveden za účelem získání pevné struktury s dobrou přilnavostí k polymerní houbě. Byl zkoumán účinek tepelného zpracování na mechanické a strukturní chování syntetizovaných pěn. Analýza rentgenové difrakce (RTG) ukázala, že mezi tepelně exponovanými vzorky se neobjevily žádné podstatné rozdíly v obsahu krystalických fází Leucite – Křemičitan hlinito-draselný. Bylo zjištěno, že pevnost v tlaku keramických pěn dosáhla hodnoty 0,85 ± 0,11 MPa poté, co byly vzorky vystaveny výpalu při teplotě 1300°C. Navíc skenovací elektronová mikroskopie (SEM) a rentgenová mikro-tomografie (μ-CT) potvrdila uniformní vzájemně propojenou buněčnou strukturu s velikostí pórů mezi 1 až 2 mm a otevřenou pórovitostí (εo) 78,88% obj.
Abstract in different language: This paper describes a facile and effective method for fabrication of open-cell ceramic foam derived from geopolymer precursor through replica technique. The polyurethane sponge method was applied using geopolymer mixture based on powder mixture of metakaolin/precipitated silica, potassium silica solution and fine chamotte filler. Accelerated solidification step at 60 °C for 30 min was performed to obtain dense structure with a good adhesion to the polymeric sponge. The effect of thermal treatment on mechanical and structural behavior of synthesized foams was investigated. X-ray diffraction (XRD) analysis indicated that no substantial differences in the content of crystalline Leucite - Potassium Aluminum Silicate phases appeared between thermally treated samples at 1100 °C, 1200 °C and 1300 °C. It has been revealed that compression strength of ceramic foams reached 0.85 ± 0.11 MPa after the samples had been treated at 1300°C. In addition, scanning electron microscopy (SEM) and X-ray micro computed tomography (µ-CT) confirmed uniform interconnected cellular structure with pore sizes between 1 – 2 mm resulting in an open porosity (εo) of 78.88 vol%.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kovarik_Synthesis of open-cell.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD