Název: Vliv barvy duhovky na atraktivitu a důvěryhodnost
Další názvy: Influence of iris colour on perceived attractiveness and trustworthiness
Autoři: Pavlovič, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Sosna, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2930
Klíčová slova: oko;duhovka;pigmentace;variabilita;atraktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: eye;iris;pigmentation;variability;attractiveness
Abstrakt: Práce je zaměřena na popis oční duhovky a anatomické příčiny variability její barvy. Zároveň nastiňuje základní hypotézy vzniku rozrůznění pigmentace. Součástí této práce je výzkum vlivu barvy očí na vnímání atraktivity, dominance a důvěryhodnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis desribes human iris color variation and suggests few major hypotheses regarding the origin of this pigmentation variability. Part of this thesis is an empirical study focused on influence of eye color on percieving some personal attributes, such as attractiveness, dominance and trustworthiness
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavlovic_2012.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrej_Pavlovic.pdfPosudek vedoucího práce148,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Ondrej_Pavlovic.pdfPosudek oponenta práce148,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Ondrej_Pavlovic.pdfPrůběh obhajoby práce148,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.