Title: Boritan lithný Li3B5O8 (OH) 2 s velkou druhou generací harmonických a vysokou prahovou hodnotou poškození v hlubokém ultrafialovém spektrálním rozsahu
Lithium borate Li3B5O8(OH)2 with large second harmonic generation and a high damage threshold in the deep-ultraviolet spectral range
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Lithium borate Li3B5O8(OH)2 with large second harmonic generation and a high damage threshold in the deep-ultraviolet spectral range. Physical chemistry chemical physics, 2017, roč. 19, č. 45, s. 30703-30714. ISSN 1463-9076.
Issue Date: 2017
Publisher: Royal Society of Chemistry
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/29306
ISSN: 1463-9076
Keywords: elektronické struktury;Lineární optické vlastnosti;nelineární optické náchylnosti
Keywords in different language: electronic structures;Linear optical properties;nonlinear optical susceptibilities
Abstract: Elektronická struktura a lineární a nelineární optické susceptibility disperze boritanu lithného Li3B5O8 (OH) 2 jsou komplexně zkoumány velkou druhou generací harmonických a vysokou prahovou hodnotou poškození v hlubokém ultrafialovém spektrálním rozsahu
Abstract in different language: The electronic structure and linear and nonlinear optical susceptibility dispersions of lithium borate Li3B5O8(OH)2 are comprehensively investigated
Rights: © Royal Society of Chemistry
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
Postprinty / Postprints (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali_Li3B5O8(OH)2-PCCP-17_PREPRINT.pdf3,48 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD