Title: Konverze a selektivita NOx ve vícevrstvém vícestupňovém DOC-LNT automobilovém katalyzátoru: Vliv vnitřního transport
NOx conversion and selectivity in multi-layer and sequential DOC-LNT automotive exhaust catalysts: Influence of internal transport
Authors: Václavík, Marek
Kočí, Petr
Novák, Vladimír
Thompsett, David
Citation: VÁCLAVÍK, M., KOČÍ, P., NOVÁK, V., THOMPSETT, D. NOx conversion and selectivity in multi-layer and sequential DOC-LNT automotive exhaust catalysts: Influence of internal transport. Chemical engineering journal, 2017, roč. 329, č. DEC 1 2017, s. 128-134. ISSN 1385-8947.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29314
ISSN: 1385-8947
Keywords: Katalýza výfukových plynů;Ukládání NOx;Adsorpce NOx;Redukce NOx;Difuzní transport;Porézní katalyzátor
Keywords in different language: Automotive exhaust gas aftertreatment;NOx storage;NOx adsorption;NOx reduction;Diffusion transport;Porous catalyst
Abstract: Aby automobily se spalovacím motorem splnily přísné emisní standardy, musí být vybaveny komplexními systémy pro katalýzu výfukových plynů. Například naftové motory jsou většinou vybaveny oxidačním katalyzátorem (DOC), deNOx katalyzátorem (buď SCR nebo LNT) a filtrem pevných částic. Integrace všech těchto katalyzátorů do jednoho zařízení šetří místo, náklady a hmotnost a zároveň zlepšuje teplotní management během studených startů. Tato práce zkoumá kompaktní DOC+LNT katalyzátor kombinující katalyzátory obou typů v jednom zařízení - porézní vrstva DOC katalyzátoru je přidána na vrstvu LNT. Výkon tohoto dvouvrstvého katalyzátoru je srovnáván s tradičními jednovrstvými DOC a LNT katalyzátory zapojenými v sérii. Experimenty na laboratorním reaktoru ukázaly, že výkon dvouvrstvého katalyzátoru je ovlivněn transportní limitací - především vnitřní difuzí skrz katalytické vrstvy. Při vyšších teplotách vykazovaly dva jednovrstvé katalyzátory vyšší výkon než jeden dvouvrstvý katalyzátor.
Abstract in different language: In order to pass strict emission standards, automobiles with internal combustion engines need to be equipped with complex exhaust gas aftertreatment systems. For example, Diesel engines are usually fitted with an oxidation catalyst (DOC), deNOx catalyst (either SCR or lean NOx trap – LNT) and a particulate filter. Integrating them into a single multifunctional device saves space, cost and weight while improving heat management during cold starts as well. This work investigates a compact DOC+LNT converter combining both catalyst types in a single device – porous layer of a DOC catalyst is added on top of a LNT washcoat. The performance of this dual-layer converter is compared with traditional single-layer DOC and LNT coated on two separate monoliths in series. Laboratory reactor experiments showed that the performance of the duallayer sample was affected by transport limitations – mainly internal diffusion through the catalytic layers. An increased NOx slip was observed during NOx adsorption in the dual-layer sample. The lower amount of stored NOx was however more than compensated during NOx reduction at lower temperatures near the light-off, where the compact dual-layer monolith exhibited higher efficiency of NOx reduction and lower selectivity to N2O during rich regeneration periods. This was attributed to the fact that the NOx released from the bottom LNT layer has to pass through the top DOC layer where it can further react with the reducing agents from the rich feed. At higher temperatures, the two single-layer monoliths outperformed the compact dual-layer monolith.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
NOx conversion-1.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD