Title: Znovuobnovení hamiltonovského tématu v druhé mocnině bloku: případ DT-grafů
Revisiting the Hamiltonian theme in the square of a block: the Case of DT-graphs
Authors: Chia, Gek L.
Ekstein, Jan
Fleischner, Herbert
Citation: CHIA, G. L., EKSTEIN, J., FLEISCHNER, H. Revisiting the Hamiltonian theme in the square of a block: the Case of DT-graphs. Journal of Combinatorics, 2018, roč. 9, č. 1, s. 119-161. ISSN 2156-3527.
Issue Date: 2018
Publisher: International Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29318
ISSN: 2156-3527
Keywords: Hamiltonovské kružnice a cesty;druhá mocnina bloku
Keywords in different language: Hamiltonian cycles and paths;square of a block
Abstract: Druhá mocnina grafu G, značí se G^2, je graf, který získáme z G spojením hranou každé dva nesousední vrcholy se společným sousedem. Graf G má F_k vlastnost, jestliže pro každou množinu k různých vrcholů {x_1,x_2,...,x_k} v G existuje hamiltonovská cesta z x_1 do x_2 v G^2 obsahující k-2 různých hran G tvaru x_i z_i, i=3,...,k. V [7] bylo dokázáno, že každý 2-souvislý graf má F_3 vlastnost. V první části této práce rozšíříme tento výsledek dokázáním, že každý 2-souvislý DT-graf má F_4 vlastnost (Věta 2), a ukážeme v druhé části, že toto rozšíření platí i pro libovolné 2-souvislé grafy a neexistují 2-souvislé grafy s F_k vlastností pro každé přirozené k>=5. Celkově je zodpovězen problém zmíněný v [4].
Abstract in different language: The square of a graph G, denoted G^2, is the graph obtained from G by joining by an edge any two nonadjacent vertices which have a common neighbor. A graph G is said to have F_k property if for any set of k distinct vertices {x_1,x_2,...,x_k} in G, there is a hamiltonian path from x_1 to x_2 in G^2 containig k-2 distinct edges of G of the form x_i z_i, i=3,...,k. In [7], it was proved that every 2-connected graph has the F_3 property. In the first part of this work, we extend this result by proving that every 2-connected DT-graph has the F_4 property (Theorem 2) and will show in the second part that this generalization holds for arbitrary 2-connected graphs, and that there exist 2-connected graphs which do not have the F_k property for any natural number k>=5. Altogether, this answers the second problem raised in [4] in the affirmative.
Rights: Plný text není přístupný.
© International Press
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JOC 09 01 A07.pdf449,8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD