Title: Geometrický software a výuka geometrie
Geometric software and teaching of geometry
Authors: Tomiczková, Světlana
Ježek, František
Citation: TOMICZKOVÁ, S., JEŽEK, F. Geometrický software a výuka geometrie. Proceedings of Slovak=Czech conference on Geometry and Graphics. Bratislava: Vydavatelstvo SCHK, 2017. s. 163-166. ISBN 978-80-89597-78-9.
Issue Date: 2017
Publisher: Vydavatelstvo SCHK
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29321
ISBN: 978-80-89597-78-9
Keywords: software, výuka geometrie
Keywords in different language: software, teaching of geometry
Abstract: V příspěvku hovoříme o geometrickém software v předmětech geometrie na Západočeské univerzitě v Plzni. Prezentujeme několik příkladů, které řešíme v praktických cvičeních předmětu Diferenciální geometrie.
Abstract in different language: In the contribution we talk about using geometric software in the courses of geometry at University of West Bohemia. We present a few examples we use in the practical lesson of course Differential geometry.
Rights: Plný text není přístupný.
© Vydavatelstvo SCHK
Appears in Collections:OBD
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tomiczkova_Jezek.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.