Materiály pro základní školy / Materials for primary schools

Kolekce


Recent Submissions

Vágnerová, Petra , Nolčová, Lucie
Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: biologie

Mergl, Michal , Stacke, Václav
Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: geografie

Hora, Jaroslav , Honzík, Lukáš , Kašparová, Martina , Kohout, Václav
Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: matematika

Baťko, Jan , Simbartl, Petr
Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: informatika

Kratochvíl, Pavel , Rejlová, Jana
Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: fyzika