Materiály pro popularizaci vědy / Materials to popularization of science

Kolekce


Recent Submissions

Breitfelder, Miroslav , Rohlíková, Lucie , Nový, Vladimír
Po stopách dějin

Severa, Ondřej , Rohlíková, Lucie , Nový, Vladimír
Kybernetika

Georgiev, Daniel , Rohlíková, Lucie , Nový, Vladimír
Syntetická biologie

Rohlíková, Lucie , Vejvodová, Jana
Popularizace vědy

Vágnerová, Petra , Nolčová, Lucie
Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: biologie