Název: Etnografická interpretace jedné společnosti Svědků Jehovových v Plzni na Doubravce, včetně analýzy jejich vizuální prezentace a dokumentů
Další názvy: Ethnographic study of Jehova Witnesses community from Pilsen - Lochotín
Autoři: Vladyková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Jakoubek, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2935
Klíčová slova: svědkové Jehovovi;sociální hierarchie;sociální organizace;interakce;sociální kontrola;gender;jazyk;ritualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Jehovah´s witnesses;social hierarchy;social organization;interaction;social control;gender;language;ritualization
Abstrakt: Etnografická studie komunity Svědků Jehovových z Plzně- Lochotína. Cílem práce je popsání a následná interpretace této komunity a života jejích členů skrze následující témata: Sociální organizace, hierarchie a interakce v komunitě, Jazyk, Gender, Manželství a rodina, Sociální kontrola, Získávání nových členů a Ritualizace. Hlavní metodou pro sběr dat byly polostrukturované rozhovory s deseti respondenty, členy komunity Svědků Jehovových z Plzně Lochotína.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a community of Jehova Witnesses from Pilsen ? Lochotín. The goal of this work is describing of these community and life of members through following seven topis: Social organization, interaction and hierarchy in the community, Language, Gender, Marriage and family, Social control, Gaining new members and Ritualization. Main method of data collecting is semistructured interviews with ten respondents, members of Jehova Witnesses community in Pilsen- Lochotín.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Etnograficka studie komunity Svedku Jehovovych z Plzne - Lochotina.pdfPlný text práce441,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barbora_Vladykova.pdfPosudek vedoucího práce141,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Barbora_Vladykova.pdfPosudek oponenta práce141,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Barbora_Vladykova.pdfPrůběh obhajoby práce141,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2935

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.