Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorHirt, Tomášcs
dc.contributor.authorVladyková, Barboracs
dc.contributor.refereeJakoubek, Marekcs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:29Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:29Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-25cs
dc.identifier46149cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2935
dc.description.abstractEtnografická studie komunity Svědků Jehovových z Plzně- Lochotína. Cílem práce je popsání a následná interpretace této komunity a života jejích členů skrze následující témata: Sociální organizace, hierarchie a interakce v komunitě, Jazyk, Gender, Manželství a rodina, Sociální kontrola, Získávání nových členů a Ritualizace. Hlavní metodou pro sběr dat byly polostrukturované rozhovory s deseti respondenty, členy komunity Svědků Jehovových z Plzně Lochotína.cs
dc.format45 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsvědkové Jehovovics
dc.subjectsociální hierarchiecs
dc.subjectsociální organizacecs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectsociální kontrolacs
dc.subjectgendercs
dc.subjectjazykcs
dc.subjectritualizacecs
dc.titleEtnografická interpretace jedné společnosti Svědků Jehovových v Plzni na Doubravce, včetně analýzy jejich vizuální prezentace a dokumentůcs
dc.title.alternativeEthnographic study of Jehova Witnesses community from Pilsen - Lochotínen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with a community of Jehova Witnesses from Pilsen ? Lochotín. The goal of this work is describing of these community and life of members through following seven topis: Social organization, interaction and hierarchy in the community, Language, Gender, Marriage and family, Social control, Gaining new members and Ritualization. Main method of data collecting is semistructured interviews with ten respondents, members of Jehova Witnesses community in Pilsen- Lochotín.en
dc.subject.translatedJehovah´s witnessesen
dc.subject.translatedsocial hierarchyen
dc.subject.translatedsocial organizationen
dc.subject.translatedinteractionen
dc.subject.translatedsocial controlen
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedlanguageen
dc.subject.translatedritualizationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Etnograficka studie komunity Svedku Jehovovych z Plzne - Lochotina.pdfPlný text práce441,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barbora_Vladykova.pdfPosudek vedoucího práce141,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Barbora_Vladykova.pdfPosudek oponenta práce141,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Barbora_Vladykova.pdfPrůběh obhajoby práce141,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2935

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.