Název: Evoluce na stole v Petriho misce
Autoři: Pavelka, Jaroslav
Citace zdrojového dokumentu: PAVELKA, Jaroslav. Evoluce na stole v Petriho misce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 8 s.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-biologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29377
Klíčová slova: volnočasové aktivity;střední škola;evoluce;mutace
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure activities;secondary school;evolution;mutation
Abstrakt: Cílem je prakticky prokázat, zda mutace vznikají v organismu spontánně, nebo jako odpověď na vliv prostředí. Tedy způsobem přirozeného výběru popsaným Darwinem, nebo jak se domníval Lamarck, že se organismy přizpůsobují pouze díky okolnímu prostředí. Většina lidí, zvláště laičtí kritici Darwina, nechápou ani základní principy evoluce a oba přístupy směšují. Tímto experimentem je možno studenty naučit některým evolučním principům a nechat je vyzkoušet si jednoduchou práci s kultivací bakterií. Původní experiment provedli Max Delbrück a Salvador Luria v roce 1943, v roce 1969 získali Nobelovu cenu zčásti právě za tuto práci. Se studenty je možno provést jednodušší modifikaci, kterou provedl Newcombe v roce 1949 a publikoval v Nature, (Newcombe 1949). Studenti sami ověří, zda mutace vznikají cíleně, nebo náhodně.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku biologie na SŠ / We research in biology circle at secondary school

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Evoluce.pdfPlný text761,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29377

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.