Title: Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků SŠ: biologie
Authors: Vágnerová, Petra
Mergl, Michal
Citation: VÁGNEROVÁ, Petra; MERGL, Michal. Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků SŠ: biologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 39 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/popularizace-vedy-ve-volnocasovych-aktivitach-zaku-ss-biologie/
http://hdl.handle.net/11025/29415
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;popularizace vědy;biologie
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;popularization of science;biology
Abstract: Tento modul/kurz je zaměřen na následující témata v kontextu věkové skupiny žáků středních škol: motivace k zájmu o studium technických a přírodovědných oborů, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Bádáme v kroužku biologie na SŠ / We research in biology circle at secondary school
Přírodní vědy / Natural science
Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popularizace vedy.pdfPlný text1,64 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.