Název: Cesta ke vzniku SRN 1945 - 1949
Další názvy: Path to the birth of FRG
Autoři: Kačírek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Martin
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2942
Klíčová slova: Marshallův plán;studená válka;poválečná rekonstrukce;berlínská krize;denacifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: Marshall plan;cold war;post war reconstruction;berlin crisis;denazification
Abstrakt: Práce se věnuje důvodům vzniku SRN. Rozebírá situaci západních okupačních zón mezi lety 1945 - 1949. Klade si za cíl popsat a zhodnit vnitropolitickou a mezinárodní situaci. Analyzuje změny v přístupu západních spojenců k podobě německého státu. Cílem je vytyčit základní aspekty vzniku SRN a provést jejich rozbor.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the reasons of establishing the FRG. It analyzes the situation of the Western occupation zones between 1945 - 1949. It aims to describe and evaluate the internal political and international situation. Analyzes changes in the approach of the Western Allies to form the German state. The aim is to set the basic aspects of establishing the FRG and perform their analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce718,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacirek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacirek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce998,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacirek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce378,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2942

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.