Title: Cesta ke vzniku SRN 1945 - 1949
Other Titles: Path to the birth of FRG
Authors: Kačírek, Petr
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2942
Keywords: Marshallův plán;studená válka;poválečná rekonstrukce;berlínská krize;denacifikace
Keywords in different language: Marshall plan;cold war;post war reconstruction;berlin crisis;denazification
Abstract: Práce se věnuje důvodům vzniku SRN. Rozebírá situaci západních okupačních zón mezi lety 1945 - 1949. Klade si za cíl popsat a zhodnit vnitropolitickou a mezinárodní situaci. Analyzuje změny v přístupu západních spojenců k podobě německého státu. Cílem je vytyčit základní aspekty vzniku SRN a provést jejich rozbor.
Abstract in different language: The work deals with the reasons of establishing the FRG. It analyzes the situation of the Western occupation zones between 1945 - 1949. It aims to describe and evaluate the internal political and international situation. Analyzes changes in the approach of the Western Allies to form the German state. The aim is to set the basic aspects of establishing the FRG and perform their analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce718,29 kBAdobe PDFView/Open
Kacirek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Kacirek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce998,78 kBAdobe PDFView/Open
Kacirek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce378,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.