Název: Anglie a křížové výpravy
Další názvy: England and the Crusades
Autoři: Kárník, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2946
Klíčová slova: křížové výpravy;Anglické království;Svatá země
Klíčová slova v dalším jazyce: crusades;Kingdom of England;Holy land
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na první tři křížové výpravy a vývoj v anglickém království. Rozebírá a popisuje strukturu křížových výprav. Hlavní záměr práce je detailně popsat a analyzovat anglický vliv na křížové výpravy a popsat vývoj všech třech křížových výprav.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on three Crusades and on the development in Kingdom of England. It anatomizes and describes the structure of Crusades. The main aim of this thesis is to decribe and analyse English influence and describe all of three Crusades in detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace karnik.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karnik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce997,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karnik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karnik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce349,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2946

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.