Title: Anglie a křížové výpravy
Other Titles: England and the Crusades
Authors: Kárník, Jiří
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2946
Keywords: křížové výpravy;Anglické království;Svatá země
Keywords in different language: crusades;Kingdom of England;Holy land
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na první tři křížové výpravy a vývoj v anglickém království. Rozebírá a popisuje strukturu křížových výprav. Hlavní záměr práce je detailně popsat a analyzovat anglický vliv na křížové výpravy a popsat vývoj všech třech křížových výprav.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on three Crusades and on the development in Kingdom of England. It anatomizes and describes the structure of Crusades. The main aim of this thesis is to decribe and analyse English influence and describe all of three Crusades in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace karnik.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Karnik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce997,96 kBAdobe PDFView/Open
Karnik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Karnik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce349,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.