Title: Vliv povrchové oxidace materiálu na absorpci laserového záření
The effect of the material surface oxidation on laser light absorption
Authors: Hruška, Matěj
Tesař, Jiří
Vostřák, Marek
Smazalová, Eva
Citation: HRUŠKA, M., TESAŘ, J., VOSTŘÁK, M., SMAZALOVÁ, E. The effect of the material surface oxidation on laser light absorption. In 4. Mezinárodní konference moderní tredny konstrukčních materiálů. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. s. [1-6]. ISSN 1757-8981
Issue Date: 2017
Publisher: IOP Publishing Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85016516626
http://hdl.handle.net/11025/29483
ISSN: 1757-8981
Keywords: Oxidická vrstva, diodový laser, optické vlastnosti, interakce laseru
Keywords in different language: Oxide layer, diode laser, optical properties, laser interaction, treated surface
Abstract: Tato studie zkoumá vliv stavu povrchu na jeho interakci s laserovým paprskem. Tento vztah byl testován na frézovaných vzorcích z oceli EN 10083-2: C45. Frézovaný povrch o drsnosti 1,6 byl modifikován vytvořením vrstvy oxidu. Oxidické vrstvy byly vytvořeny pevnolátkovým pulzním laserem se skenovací optikou. Modifikované vzorky byly zpracovány vysoce výkonným diodovým laserem se širokým svazkem. Teplota povrchu byla během tohoto procesu měřena termokamerou. U všech modifikovaných vzorků byla měřena povrchová tvrdost, hloubkový profil tvrdosti a hodnoty emisivity. Předpokládá se vliv před-úpravy na tvrdost a mikrostrukturu. Cílem práce je popsat vztah mezi parametry vytvořené vrstvy oxidu a jeho vlivem na absorpci laserového paprsku.
Abstract in different language: This study examines the influence of surface condition on its interaction with a laser beam. The relation was tested on milled C45 steel samples with a different width of created oxide layer. The milled surface with roughness 1.6 was modified by the creation of oxide layer. The oxide layers were created by solid state pulsed laser with scanning optics. The modified samples were processed by high power diode laser with a wide spread beam. The surface temperature was measured by the thermal camera during this process. The surface hardness and hardness depth profile were measured for all modified samples and the emissivity values were measured. The effect of pretreatment on hardness and microstructure will be discussed. The goal of this paper is to describe the relation between the parameters of created oxide layer and its effect on laser beam absorption.
Rights: © IOP Publishing Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hruska_KOD_COMAT_2016.pdf419,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD