Název: Adaptive depth bias for soft shadows
Autoři: Ehm, Alexander
Ederer, Alexander
Klein, Andreas
Nischwitz, Alfred
Citace zdrojového dokumentu: WSCG 2015: full papers proceedings: 23rd International Conference in Central Europeon Computer Graphics, Visualization and Computer Visionin co-operation with EUROGRAPHICS Association, p. 219-228.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: wscg.zcu.cz/WSCG2015/CSRN-2501.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29520
ISBN: 978-80-86943-65-7 (print)
978-80-86943-61-9 (CD-ROM)
ISSN: 2464–4617 (print)
2464–4625 (CD-ROM)
Klíčová slova: stínové mapování;adaptivní předpojatost;projektivní falšování;automatické nastavení zkreslení
Klíčová slova v dalším jazyce: shadow-mapping;adaptive bias;projective aliasing;automatic bias adjustment
Abstrakt: With shadow mapping the need of a suitable biasing technique due to shadow aliasing is indisputable. Dou et al. [Dou14] introduced a biasing technique that computes the optimal bias adaptively for each fragment. In this paper, we propose enhancements for this algorithm. First, we extend the algorithm for soft shadows, such as percentage closer filtering (PCF) and percentage closer soft shadows (PCSS). Second, we minimize the projective aliasing by introducing a scale factor depending on the ratio between surface and light direction. We show that our enhancements increase the shadow quality and introduce only a small overhead.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG 2015: Full Papers Proceedings

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ehm.pdfPlný text3,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.