Název: Vznik Státu Izrael a pomoc Československé republiky
Další názvy: The Establishment of the State of Israel and the Aid from the Czechoslovak Republic
Autoři: Novák, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Bouchal, Martin
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2959
Klíčová slova: Československá republika;dodávky zbraní;sionismus;Sovětský svaz;Stát Izrael;Židé
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovak republic;arms shipments;Zionism;Soviet Union;State of Israel;Jews
Abstrakt: Bakalářská práce "Vznik Státu Izrael a pomoc Československé republiky" pojednává o okolnostech vzniku Státu Izrael a významné pomoci, kterou mu Československo v prvních letech existence poskytlo. Zároveň se práce zabývá vlivem Sovětského svazu, který vznik Izraele a československou pomoc tomuto státu umožnil. Následná změna mezinárodní situace ale vedla ke zhoršení vzájemných vztahů a ukončení spolupráce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis "The Establishment of the State of Israel and the Aid from the Czechoslovak Republic" deals with the circumstances of the Establishment of the State of Israel and important help from the Czechoslovak Republic in first years of its existence. Simultaneously, the thesis deals with the Soviet Union's influence which enabled the establishment of the State of Israel and the Czechoslovak aid. But the subsequent transformation of the international situation led to the deterioration of relations and to the end of cooperation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vznik Statu Izrael a pomoc Ceskoslovenske republiky.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce937,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce532,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce337,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.