Název: Metternichova role na evropských kongresech z let 1818-1822
Další názvy: Metternich's Role in the European Congresses from 1818 to 1822
Autoři: Pásztorová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2960
Klíčová slova: Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich;svatá aliance;evropský koncert;vídeňský kongres;habsburská monarchie;nacionalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich;holy alliance;concert of Europe;congress of Vienna;habsburg monarchy;nationalism
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analýza role rakouského kancléře Metternicha na evropských kongresech z let 1818?1822, neboť právě on je všeobecně považován za vůdčího diplomata tohoto období, který byl schopen využít kongresového systému k prosazování rakouských zájmů. Práce se soustředí především na demonstraci Metternichovy protirevoluční politiky prostřednictvím kancléřova jednání s ostatními velmocemi na evropských kongresech.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to analyze the role of Austrian Chancellor Metternich in the European Congresses from 1818 to 1822, since he is widely regarded as the leading diplomat of this period, who was able to take advantage of the Congress system to promote Austrian interests. The thesis focuses on the demonstration of Metternich?s counter-revolutionary policy through the Chancellor?s dealings with other powers within the European congresses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Barbora Pasztorova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce620,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pasztorova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce779,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pasztorova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce822,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pasztorova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce355,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.