Název: Mikuláš II. Alexandrovič Romanov
Další názvy: Tsar Nicholas II. Alexandrovich Romanov
Autoři: Plachá, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2962
Klíčová slova: Car Mikuláš II.;Alexandra;deník;ruská říše;Duma;carská rodina
Klíčová slova v dalším jazyce: Tsar Nicholas II;Alexandra;diary;Russian empire;State Duma;tsarist family
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována životu posledního ruského cara Mikuláše II. Alexandroviče Romanova. Hlavním cílem této práce bylo představit osobnost cara Mikuláše II. a popsat důležité události, které ovlivnily jeho život a formovaly jeho osobnost. Pozornost byla věnována i rodině a poté dalším důležitým lidem a událostem, které ovlivnily jeho vládu a rozhodování. Car Mikuláš II. se děsil myšlenky na ústavu a chtěl udržet samovládu, jako jeho otec. Nevěděl, jak velice napjatá situace se vytváří v jeho říši. Proto nepřátelský postoj jeho lidu, politická a sociální krize vedly k postupnému pádu cara Mikuláše II.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dedicated to the life of the last Russian Tsar Nicholas II Alexandrovich Romanov. The main aim of the study was to represent the personality of the Tsar Nicholas II and to describe significant events, which have affected his life and shaped his personality. The attention was paid to the whole Romanov and then also important people and situations which have influenced his Government and decision-making. Tsar Nicholas II dreaded ideas of constitutionalism and he wanted to keep the autocracy as his father did. He did not known, how the very tense situation is created in his realm. Therefore the hostile position of his people, the political and social crisis led to the gradual fall of the Tsar Nicholas II.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bak. pr. car Mikulas II Alexandrovic Romanov.pdfPlný text práce717,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Placha_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Placha_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Placha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce481,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2962

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.