Název: Identification of multi-compartment darcy flow model material parameters
Autoři: Brašnová, Jaroslava
Lukeš, Vladimír
Rohan, Eduard
Citace zdrojového dokumentu: 20th International Conference Applied Mechanics 2018: April 9-11, 2018, Myslovice, Czech republic: conference proceedings, p. 9-13.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://am2018.zcu.cz/AM2018_proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29626
ISBN: 978-80-261-0766-8
Klíčová slova: perfuze jater;vícedílný model;porézní média;Darcyho zákon;identifikace;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: liver perfusion;multi-compartment model;porous media;Darcy law;identification;optimization
Abstrakt v dalším jazyce: This papper deals with modelling of blood perfusion in the liver tissue and focuses on the identification of the model parameters. For a description of perfusion a multi-compartment Darcy model is used. This model describes a hierarchical flow in the tree structure of the liver vasculature. The research is motivated by modelling of liver perfusion with the purpose to enable an improved analysis of CT scans. The identification problem is formulated as an optimization problem where the optimization parametrs are approximated by using a splinebox. For the numerical simulations the finite element method in the in-house developed FEM based software SfePy is used.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Applied Mechanics 2018
Články / Articles (KME)
Applied mechanics 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brasnova.pdfPlný text475,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.