Název: Ohlasy na Španělskou občanskou válku 1936 - 1939 v plzeňském tisku
Další názvy: Response to the Spanish civil war 1936 - 1939 in the Pilsen press
Autoři: Reif, Václav
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2964
Klíčová slova: Španělsko;občanská válka;propaganda;plzeňský tisk;československý tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: Spain;civil war;propaganda;pilsen press;czechoslovak press
Abstrakt: Práce analyzuje z článku publikovaných v denním tisku ohlasy na španělskou občanskou válku v letech 1936?1939. První část je zaměřena na vytvoření chronologie událostí od voleb v roce 1936 až do konce občanské války v roce 1939. Druhá část pak na základě článků, publikovaných ve dvou zástupcích plzeňských novin (Český deník, Nová doba) a dvou zástupcích československých novin (Národní listy, Právo lidu), srovnává skutečné události s tím, jak byly na stánkách těchto novin prezentovány.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis analyses form articles published in newspapers response to the Spanish civil war in years 1936?1939. The point of the first part is to create a chronology of events from the election in 1936 to the end of the civil war in 1939. In the second part are compared real events with an image which were presented in articles on sides of newspapers: two Pilsen (Český deník, Nová doba) and two Czechoslovak newspapers (Národní listy, Právo lidu).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ohlasy_na_spanelskou_obcanskou_valku_1936_1939_v_plzenskem_tisku .pdfPlný text práce461,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reif_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reif_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce746,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reif_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce467,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2964

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.