Název: Holandský test cenové citlivosti: případová studie
Další názvy: Price sensitivity meter: case study
Autoři: Kolingerová, Tereza
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2017, č. 4, s. 27-33.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29777
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: marketingový výzkum;cenová citlivost;Plzeň;případová studie
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;price sensitivity;Pilsen;case study
Abstrakt v dalším jazyce: The paper is focused on research of price sensitivity with the use of Van Westendorp Price Sensivitity test. Researched product is coffee latte flavored with marshmallow cafe networks like CrossCafe and the target group are college students in Pilsen. The aim of this paper is to apply theoretical background of market research issues with the focus on price research and to conduct own research with Van Westendorp Price Sensivitity test. Results of the research are presented in a graph that is typical for this test including the designation of all important points. In conclusion of this work,there is a information, where are the results of research compared with additional price survey in similar companies in Pilsen.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2017)
Číslo 4 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
4-2017-clanek-4.pdfPlný text370,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29777

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.