Title: Akcelerační zpětná vazba pro řízení mechanicky poddajných systémů PI(D) regulátorem
Authors: Helma, Václav
Goubej, Martin
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2018, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 40-41. ISBN 978-80-261-0790-3.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29816
http://svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svk_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0790-3
Keywords: PID regulátory;dodatečná zpětná vazba;řídící systémy
Keywords in different language: PID controllers;additional feedback;control systems
Abstract: Práce se zabývá využitím akcelerační zpětné vazby od zátěže pružného mechanického systému k překonání fundamentálních omezení na kvalitu řízení, které se objevují, pokud je takový systém řízen standardním rychlostním PI regulátorem. Pro nalezení optimální strategie řízení byla použita H-nekonečnooptimalizace pro regulátory s pevnou strukturou. Dále byla provedena kvalitativní i kvantitativní analýza možných výhod, které tento přístup může přinést za předpokladu řízení ideálního dvouhmotového pružného systému. V neposlední řade bylo prozkoumáno, jaký vliv na chování uzavřené smyčky má přítomnost vyšších kmitavých módů. Experimentální výsledky nakonec potvrdily možnost využít této metody pro řízení manipulátoru s pružným mechanickým ramenem.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-magisterské a doktorské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-magisterské a doktorské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Helma.pdfPlný text205,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.