Název: Problémy stability a existence periodického řešení vibrací nesymetrických rotorů
Další názvy: Problems of stability and existence of periodic solutions asymmetric rotor vibration
Autoři: Vlas, Richard
Vedoucí práce/školitel: Dupal, Jan
Oponent: Polach, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2985
Klíčová slova: deplanační funkce;průřez;metoda konečných prvků;periodycký systém;Floquetova teorie;stabilita;nesymetrie
Klíčová slova v dalším jazyce: deplanation function;cross section;finite element method;periodic system;Floquet theory;stability;asymmetry
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním rotorů s rotačně nesymetrickými průřezy. Je zpracován algoritmus v prostředí Matlab pro výpočet geometrických charakteristik průřezu, s důrazem na výpočet těchto veličin pro obecný tvar průřezu rotoru. Dále je provedeno odvozením matic rotorových prvků modelovaných metodou konečných prvků uvažovaných jako 1D kontinuum se zahrnutím deplanace průřezu. V závěru práce je posuzována stabilita nesymetrických rotorů pomocí Floquetova teorie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with a mathematical modelling method for rotating continuum with asymmetry of cross section. For calculation of characteristics of a general cross section the Matlab algorithm is created. Finite element method is used for modelling of rotors with a general cross section including deplanation of cross section. In conclusion of diploma thesis is evaluated stability of asymmetric cross section.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dp_Richard_Vlas.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlas_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce503,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlas_oponent.pdfPosudek oponenta práce822,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlas_prubeh objhajoby .pdfPrůběh obhajoby práce273,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2985

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.