Title: Problémy stability a existence periodického řešení vibrací nesymetrických rotorů
Other Titles: Problems of stability and existence of periodic solutions asymmetric rotor vibration
Authors: Vlas, Richard
Advisor: Dupal, Jan
Referee: Polach, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2985
Keywords: deplanační funkce;průřez;metoda konečných prvků;periodycký systém;Floquetova teorie;stabilita;nesymetrie
Keywords in different language: deplanation function;cross section;finite element method;periodic system;Floquet theory;stability;asymmetry
Abstract: Tato práce se zabývá modelováním rotorů s rotačně nesymetrickými průřezy. Je zpracován algoritmus v prostředí Matlab pro výpočet geometrických charakteristik průřezu, s důrazem na výpočet těchto veličin pro obecný tvar průřezu rotoru. Dále je provedeno odvozením matic rotorových prvků modelovaných metodou konečných prvků uvažovaných jako 1D kontinuum se zahrnutím deplanace průřezu. V závěru práce je posuzována stabilita nesymetrických rotorů pomocí Floquetova teorie.
Abstract in different language: This thesis is concerned with a mathematical modelling method for rotating continuum with asymmetry of cross section. For calculation of characteristics of a general cross section the Matlab algorithm is created. Finite element method is used for modelling of rotors with a general cross section including deplanation of cross section. In conclusion of diploma thesis is evaluated stability of asymmetric cross section.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dp_Richard_Vlas.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Vlas_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce503,49 kBAdobe PDFView/Open
Vlas_oponent.pdfPosudek oponenta práce822,04 kBAdobe PDFView/Open
Vlas_prubeh objhajoby .pdfPrůběh obhajoby práce273,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.