Název: Kmitání turbinových lopatek v poli odstředivých sil
Autoři: Vladař, Patrik
Citace zdrojového dokumentu: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 24-25. ISBN 978-80-261-0789-7.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29855
svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0789-7
Klíčová slova: matematické modelování;turbinová lopatka;kmitání;pohybové rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: mathematic modelling;turbine blade;vibration;motion equations
Abstrakt: Tato práce spočívá v modelování turbínové lopatky jako jednorozměrného kontinua. Model je vytvořen pomocí 1D prvků typu nosník, v nichž jsou respektovány tahové, ohybové a krutové deformace. Cílem je sestavit pohybové rovnice a určit vlastní frekvence a vlastní tvary kmitů lopatky v rotujícím poli odstředivých sil. Velká výhoda tohoto modelu oproti modelům, používajícím 3D prvky, je snížení počtů stupňů volnosti systému a tudíž urychlení řešení problému kmitání lopatek a celého turbosoustrojí. Uvažovaný homogenní, izotropní materiál je popsán Youngovým modulem pružnosti v tahu E a modulem pružnosti ve smyku G.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vladar.pdfPlný text290,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29855

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.