Title: Lisovací forma pro interiérové díly
Other Titles: Tool design for interior components
Authors: Max, Antonín
Advisor: Hynek, Martin
Referee: Raab, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2989
Keywords: konstrukce;kryt;frézování;lisovací nástroj;Catia V5
Keywords in different language: construction;cover;milling;pressing tool;Catia V5
Abstract: Bakalářská práce obsahuje úpravu zadaného dílu ve 3D, popis výroby tvarových ploch, konstrukční návrh lisovacího nástroje, popis jednotlivých částí a vytvoření výkresové dokumentace.
Abstract in different language: The thesis includes a 3D model design, description of the production shaped surfaces, construction of pressing tool, description of individual models and the creation of drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Max.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Max.pdfPosudek oponenta práce747,17 kBAdobe PDFView/Open
Max.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.