Title: Frézovací zařízení pro velká vyložení nástrojů - příslušenství vyvrtávacích a frézovacích strojů
Other Titles: Milling equipment for unloading large tools - drilling and milling machines equipment
Authors: Karlová, Lenka
Advisor: Krátký, Jaroslav
Referee: Hudec, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2991
Keywords: obráběcí stroje;frézovací zařízení
Keywords in different language: machine tools;milling equipment
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozdělením obrábění z různých hledisek, základními funkčními částmi obráběcího stroje a obecnými zákonitostmi pro příslušenství. V práci je navrženo konkrétní příslušenství pro zadané parametry.
Abstract in different language: This thesis deals with the distribution of processing from different perspectives, with the basic functional parts machine and with common patterns for accessories. The concrete accessories for the specified parameter is designed in the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Karlova.pdfPlný text práce19,06 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Karlova.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Karlova.pdfPosudek oponenta práce738,39 kBAdobe PDFView/Open
Karlova.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.