Název: Frézovací zařízení pro velká vyložení nástrojů - příslušenství vyvrtávacích a frézovacích strojů
Další názvy: Milling equipment for unloading large tools - drilling and milling machines equipment
Autoři: Karlová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Oponent: Hudec, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2991
Klíčová slova: obráběcí stroje;frézovací zařízení
Klíčová slova v dalším jazyce: machine tools;milling equipment
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá rozdělením obrábění z různých hledisek, základními funkčními částmi obráběcího stroje a obecnými zákonitostmi pro příslušenství. V práci je navrženo konkrétní příslušenství pro zadané parametry.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the distribution of processing from different perspectives, with the basic functional parts machine and with common patterns for accessories. The concrete accessories for the specified parameter is designed in the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Karlova.pdfPlný text práce19,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Karlova.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Karlova.pdfPosudek oponenta práce738,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlova.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.