Název: Návrh čerpací stanice chladící vody do strojovny parních turbín
Další názvy: Designing of pumping station of cooling water for the engine room of steam turbines
Autoři: Gregor, Michal
Vedoucí práce/školitel: Duník, Miroslav
Oponent: Horák, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2992
Klíčová slova: čerpací stanice;chladící voda;čerpadlo;dispoziční řešení;armatura;dopravní výška
Klíčová slova v dalším jazyce: pumping station;cooling water;pump;layout;equipment;transport height
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem čerpací stanice podle zadaných hodnot. Popisuje stavební, strojní a elektro část projektu. Zobrazuje MKP pevnostní výpočet a ekonomické zhodnocení. Seznamy zařízení, schemata a dispoziční řešení jsou přílohou práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with design of pumping station by specified parameters. Describe the construction, mechanical and electric part of the project. Shows the FEM analyses and economic evaluation. Lists of machines, schematics and layout are attached to the bachelor thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Gregor.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Gregor.pdfPosudek oponenta práce693,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gregor.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2992

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.