Title: Návrh čerpací stanice chladící vody do strojovny parních turbín
Other Titles: Designing of pumping station of cooling water for the engine room of steam turbines
Authors: Gregor, Michal
Advisor: Duník, Miroslav
Referee: Horák, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2992
Keywords: čerpací stanice;chladící voda;čerpadlo;dispoziční řešení;armatura;dopravní výška
Keywords in different language: pumping station;cooling water;pump;layout;equipment;transport height
Abstract: Práce se zabývá návrhem čerpací stanice podle zadaných hodnot. Popisuje stavební, strojní a elektro část projektu. Zobrazuje MKP pevnostní výpočet a ekonomické zhodnocení. Seznamy zařízení, schemata a dispoziční řešení jsou přílohou práce.
Abstract in different language: This work deals with design of pumping station by specified parameters. Describe the construction, mechanical and electric part of the project. Shows the FEM analyses and economic evaluation. Lists of machines, schematics and layout are attached to the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Gregor.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Gregor.pdfPosudek oponenta práce693,87 kBAdobe PDFView/Open
Gregor.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.