Název: Getting hydrogen from water
Autoři: Ivanova, G. M.
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 77 s. ISBN 978-80-261-0793-4.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Klíčová slova: zplyňování kapaliny;disociace kapaliny;kapilární elektro-osmóza s vysokým napětím;ionizace;hořlavý plyn
Klíčová slova v dalším jazyce: gasification of the liquid;dissociation of liquid;high-voltage capillary electro-osmosis;ionization;combustible gas
Abstrakt v dalším jazyce: The proposed main technical experimental setup cold gasification and dissociation of liquids with their transfer to the fuel gas through an electric field.
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivanova.pdfPlný text340,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29923

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.