Název: Window block for buildings with automated control
Autoři: Ivanova, Galina
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 77 s. ISBN 978-80-261-0793-4.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Klíčová slova: otevírání dveří;pohyblivé dveře;automatické řídící systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: door opening;movable doors;automatic control systems
Abstrakt v dalším jazyce: The control of the movable doors can be manual , but more often electrical control is required, in particular for automatic control systems ("smart house"). As a converter of electrical energy into a mechanical one, electric motors with a rotating rotor of various designs, for example gear units, are usually used. The general block diagram of the electrically controllable window blocks comprises an electric power converter (electric motor), a transmission link, a wire, position locks of the movable leaf, an electric control unit . A common disadvantage of the known electrically-controlled window units is their low energy efficiency.
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivanova2.pdfPlný text253,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.