Název: Hydraulická ruka
Další názvy: Hydraulic hand
Autoři: Hofman, Martin
Randa, Michal
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 77 s. ISBN 978-80-261-0793-4.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Klíčová slova: hydraulická ruka;3D tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: hydraulic hand;3D printing
Abstrakt: Hydraulická ruka je praktická ukázka hydraulického jeřábu, který můžeme vidět například u nákladních automobilů nebo bagrů. Stejně tak jako u profesionálních jeřábů je tato ruka ovládána hydraulickými válci. Díky menší velikosti je však snadné ji použít jako didaktickou pomůcku a prezentovat ji žákům na základní škole. Jako hydraulické válce jsou zde použity injekční stříkačky, které jsou spojeny silikonovými vzduchovacími hadičkami. Samotná ruka je pak vytvořena z plastových dílů vytištěných na 3D tiskárně a může tedy sloužit i jako ukázka využití této technologie.
Abstrakt v dalším jazyce: The hydraulic hand is a practical display of a hydraulic crane such as can be seen on lorries or excavators. Just like in the case of the professional cranes, it is operated via the means of hydraulic cylinders. However, owing to its smaller size, it is easily used as a didactic tool that could be presented to primary school pupils. Hypodermic syringes connected with silicon tubes function as hydraulic cylinders. The hand itself is created using a 3D printer and can therefore be used as an illustration of a possible use of this technology as well.
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hofman.pdfPlný text350,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29925

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.