Title: Kriminální inspektor a SS-Obersturmführer Franz Langer
Other Titles: Kriminalinspektor and SS-Obersturmführer Franz Langer
Authors: Češík, Vojtěch
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1.
Issue Date: 2017
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29931
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2017/03/MEMO-2017_1_final.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: gestapo;bezpečnostní policie;Protektorát Čechy a Morava;represivní aparát;mimořádné lidové soudy
Keywords in different language: Gestapo;security police;Protectorate of Bohemia and Moravia;repressive power;extraordinary people’s courts
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvořit biografickou studii mapující životní osudy úředníka gestapa a důstojníka SS, kriminálního inspektora a SS-Obersturmführera Franze Langera s primárním zaměřením na jeho působení u venkovní služebny gestapa v Olomouci během druhé světové války. Hlavním pramenem pro tuto studii jsou poválečné vyšetřovací spisy uložené z fondu Mimořádný lidový soud v Olomouci, uloženém v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc, dílčí informace byly získány v Archivu bezpečnostních složek v Praze. Hlavní přínos této studie spočívá právě ve zmapování životní dráhy jednoho z vedoucích představitelů olomoucké služebny gestapa, neboť tato problematika je zatím probádaná jen velmi omezeně.
Abstract in different language: The main object of this paper is to create a biographical study following the life story of the gestapo and SS officer Kriminalinspektor and SS-Obersturmführer Franz Langer, with the primary focus being on his career during World War II. During the war Langer served in the Gestapo-Außendienststelle Olmütz (Gestapo field office in Olomouc) as a deputy chief. The main sources for this paper are postwar investigation files stored in the Olomouc office of Provincial Archives Opava (archival collection of the Extraordinary People’s Court in Olomouc), supplemental information was found in Security Services Archive, Prague. The main contribution of this study lies in mapping Langer’s career, as this topic has been studied only marginally so far.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 7, č. 1 (2017)
Roč. 7, č. 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cesik.pdfPlný text1,27 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.