Název: Kriminální inspektor a SS-Obersturmführer Franz Langer
Další názvy: Kriminalinspektor and SS-Obersturmführer Franz Langer
Autoři: Češík, Vojtěch
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29931
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2017/03/MEMO-2017_1_final.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: gestapo;bezpečnostní policie;Protektorát Čechy a Morava;represivní aparát;mimořádné lidové soudy
Klíčová slova v dalším jazyce: Gestapo;security police;Protectorate of Bohemia and Moravia;repressive power;extraordinary people’s courts
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vytvořit biografickou studii mapující životní osudy úředníka gestapa a důstojníka SS, kriminálního inspektora a SS-Obersturmführera Franze Langera s primárním zaměřením na jeho působení u venkovní služebny gestapa v Olomouci během druhé světové války. Hlavním pramenem pro tuto studii jsou poválečné vyšetřovací spisy uložené z fondu Mimořádný lidový soud v Olomouci, uloženém v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc, dílčí informace byly získány v Archivu bezpečnostních složek v Praze. Hlavní přínos této studie spočívá právě ve zmapování životní dráhy jednoho z vedoucích představitelů olomoucké služebny gestapa, neboť tato problematika je zatím probádaná jen velmi omezeně.
Abstrakt v dalším jazyce: The main object of this paper is to create a biographical study following the life story of the gestapo and SS officer Kriminalinspektor and SS-Obersturmführer Franz Langer, with the primary focus being on his career during World War II. During the war Langer served in the Gestapo-Außendienststelle Olmütz (Gestapo field office in Olomouc) as a deputy chief. The main sources for this paper are postwar investigation files stored in the Olomouc office of Provincial Archives Opava (archival collection of the Extraordinary People’s Court in Olomouc), supplemental information was found in Security Services Archive, Prague. The main contribution of this study lies in mapping Langer’s career, as this topic has been studied only marginally so far.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 7, č. 1 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cesik.pdfPlný text1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.