Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarel, Jan
dc.date.accessioned2018-09-17T11:42:19Z
dc.date.available2018-09-17T11:42:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1, s. 28-66.cs
dc.identifier.issn1804-753X (print)
dc.identifier.issn1804-7548 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29932
dc.identifier.urihttp://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2017/03/MEMO-2017_1_final.pdf
dc.description.abstractTato studie pojednává o sběrném středisku v Bedřichově v tehdejším politickém okresu Havlíčkův Brod. Toto zařízení vzniklo v roce 1945 a svoji činnost ukončilo roku 1947. Sloužilo výhradně pro internaci osob německé národnosti, na které se vztahovalo poválečné vysídlení. Studie se především zabývá činností tohoto střediska, jeho vnitřní správou a životem uvnitř.cs
dc.format39 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherviaCentrumcs
dc.relation.ispartofseriesMemocs
dc.rights© viaCentrumen
dc.subjectHavlíčkobrodskocs
dc.subjectodsuncs
dc.subjectNěmcics
dc.subjectsběrné zařízenícs
dc.subjectčeskoněmecké vztahycs
dc.titleSběrné středisko Bedřichov v letech 1945–1947 aneb Internační zařízení pro Němce na Havlíčkobrodskucs
dc.title.alternativeInternment camp Bedřichov in the years 1945-1947 or Detention camp for Germans in the Havlíčkův Brod regionen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe present study deals with the internment camp in Bedřichov in former political district Havlíčkův Brod. This facility arose in the year 1945 and ended its activity in the year 1947. It served solely for the detention of the persons of German nationality affected by the post-war expulsion. The study deals, in particular, with the activity of this camp, its internal management and life inside.en
dc.subject.translatedHavlíčkův Brod Regionen
dc.subject.translatedexpulsionen
dc.subject.translatedGermansen
dc.subject.translatedinternment campen
dc.subject.translatedCzech-German relationsen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Roč. 7, č. 1 (2017)
Roč. 7, č. 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel.pdfPlný text317,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.