Title: Metrically Regular Differential Generalized Equations
Other Titles: Metrická regularita pro zobecněné diferenciálně- algebraická rovnice
Authors: Cibulka, Radek
Dontchev, Asen L.
Krastanov, Mikhail I.
Veliov, Vladimir M.
Citation: CIBULKA, R., DONTCHEV, A. L., KRASTANOV, M. I., VELIOV, V. M. Metrically Regular Differential Generalized Equations. SIAM Journal on Control and Optimization, 2018, roč. 56, č. 1, s. 316-342. ISSN 0363-0129
Issue Date: 2018
Publisher: Society for Industrial and Applied Mathematics
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29944
ISSN: 0363-0129
Keywords: variační nerovnice;dynamický systém s řízením;optimální řízení;metrická regularita;silná metrická regularita;diskrétní aproximace;path-following metody
Keywords in different language: variational inequality;control system;optimal control;metric regularity;strong metric regularity;discrete approximation;path-following
Abstract: V článku jsou studovány zobecněné diferenciálně- algebraická rovnice, což je systém skládající se z obyčejné diferenciální rovnice a algebraické vazby reprezentované např. variační nerovnicí nebo zobecněnou rovnicí. Tento model pokrývá široké spektrum problémů. např. diferenciálně-variační nerovnice, systémy z teorie řízení s omezeními, nebo systémy dané jakožto nutné podmínky optimality v teorii optimálního řízení.
Abstract in different language: In this paper we consider a control system coupled with a generalized equation, which we call a differential generalized equation (DGE). This model covers a large territory in control and optimization, such as differential variational inequalities, control systems with constraints, as well as necessary optimality conditions in optimal control.
Rights: Plný text není přístupný.
© Society for Industrial and Applied Mathematics
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Metrically Regular Differential Generalized Equations.pdf455,69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD