Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCibulka, Radek
dc.contributor.authorDontchev, Asen L.
dc.contributor.authorKrastanov, Mikhail I.
dc.contributor.authorVeliov, Vladimir M.
dc.date.accessioned2018-09-21T10:00:11Z-
dc.date.available2018-09-21T10:00:11Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCIBULKA, R., DONTCHEV, A. L., KRASTANOV, M. I., VELIOV, V. M. Metrically Regular Differential Generalized Equations. SIAM Journal on Control and Optimization, 2018, roč. 56, č. 1, s. 316-342. ISSN 0363-0129en
dc.identifier.issn0363-0129
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29944
dc.description.abstractV článku jsou studovány zobecněné diferenciálně- algebraická rovnice, což je systém skládající se z obyčejné diferenciální rovnice a algebraické vazby reprezentované např. variační nerovnicí nebo zobecněnou rovnicí. Tento model pokrývá široké spektrum problémů. např. diferenciálně-variační nerovnice, systémy z teorie řízení s omezeními, nebo systémy dané jakožto nutné podmínky optimality v teorii optimálního řízení.cs
dc.format27 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSociety for Industrial and Applied Mathematicsen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Society for Industrial and Applied Mathematicsen
dc.subjectvariační nerovnicecs
dc.subjectdynamický systém s řízenímcs
dc.subjectoptimální řízenícs
dc.subjectmetrická regularitacs
dc.subjectsilná metrická regularitacs
dc.subjectdiskrétní aproximacecs
dc.subjectpath-following metodycs
dc.titleMetrically Regular Differential Generalized Equationsen
dc.title.alternativeMetrická regularita pro zobecněné diferenciálně- algebraická rovnicecs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn this paper we consider a control system coupled with a generalized equation, which we call a differential generalized equation (DGE). This model covers a large territory in control and optimization, such as differential variational inequalities, control systems with constraints, as well as necessary optimality conditions in optimal control.en
dc.subject.translatedvariational inequalityen
dc.subject.translatedcontrol systemen
dc.subject.translatedoptimal controlen
dc.subject.translatedmetric regularityen
dc.subject.translatedstrong metric regularityen
dc.subject.translateddiscrete approximationen
dc.subject.translatedpath-followingen
dc.identifier.doi10.1137/16M1095366
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number426744900015
dc.identifier.obd43921522
dc.project.IDGA15-00735S/Analýza stability optim a ekvilibrií v ekonomiics
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Metrically Regular Differential Generalized Equations.pdf455,69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD