Title: Konstrukční návrh univerzálního programovatelného manipulátoru
Other Titles: Design of programmable universal manipulator
Authors: Keckstein, Tomáš
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Duník, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2995
Keywords: Univerzální manipulátor;konstrukce;efektor;CAD;MKP
Keywords in different language: Universal manipulator;design;effector;CAD;FEM
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o průmyslových manipulač-ních zařízeních, jejich historii, základním rozdělení a možnosti použití u výrobních strojů. V další části je řešen konkrétní konstrukční návrh univerzálního programovatelného manipulátoru, který byl vybrán z návrhů variant.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the industrial manipulators, their history, the basic classification and applications by pro-duction machines. The next part deals with the specific de-sign of programmable universal manipulator, which was se-lected from proposed variations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstrukcni navrh univerzalniho programovatelneho manipulatoru.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Keckstein.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Keckstein.pdfPosudek oponenta práce911,1 kBAdobe PDFView/Open
Keckstein.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.