Název: Konstrukční návrh univerzálního programovatelného manipulátoru
Další názvy: Design of programmable universal manipulator
Autoři: Keckstein, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Oponent: Duník, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2995
Klíčová slova: Univerzální manipulátor;konstrukce;efektor;CAD;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: Universal manipulator;design;effector;CAD;FEM
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o průmyslových manipulač-ních zařízeních, jejich historii, základním rozdělení a možnosti použití u výrobních strojů. V další části je řešen konkrétní konstrukční návrh univerzálního programovatelného manipulátoru, který byl vybrán z návrhů variant.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the industrial manipulators, their history, the basic classification and applications by pro-duction machines. The next part deals with the specific de-sign of programmable universal manipulator, which was se-lected from proposed variations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Konstrukcni navrh univerzalniho programovatelneho manipulatoru.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Keckstein.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Keckstein.pdfPosudek oponenta práce911,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Keckstein.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2995

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.