Centrum nových technologií a materiálů / New Technology and Materials Centre (CTM)

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Al-Jaary, Ali H. Reshak , Parasyuk, Oleg V. , Kamarudin, Hussin , Kityk, Ivan V. , Alahmed, Zeyad A. , Alzayed, Nasser Saleh , Auluck, Sushil , Fedorchuk, Anatolii O. , Chyský, J.
Experimentální a teoretické studie elektronické struktury a optické spektrální charakteristiky PbIn6Te10

We present measurements of the optical properties of crystalline PbIn6Te10. The samples are grown in the form of parallelepipeds of size _5 _ 3 _ 0.3 mm3. The absorption coefficient a(hn) shows an exponential behavior with energy in the energy range 0.82–0.99 eV followed by&#x...

Karatodorov, Stefan , Mihailov, Valentin I. , Křenek, Tomáš , Grozeva, Margarita
Optická emisní spektroskopie plasmy vzniklé laserovou ablací sulfidu železnatého

Optical emission spectroscopy studies are reported of laser ablation plasma from an iron sulphide (FeS) target in vacuum. The plasma emission is characterized with spatial and tempoal resolution. The spectral observations are used to calculate the electron plasma parameters. The electron tem...

Al-Jaary, Ali H. Reshak
Odhalení vlivu kompresního mechanismu na elektronovou strukturu a související vlastnosti CrF3

The influence of the compression mechanism on the unit cell of CrF3 is investigated by means of density functional theory. The experimental lattice parameters under different pressure values starting from the ambient pressure up to 9.12 GPa were optimized so as to relax the cr...

Svoboda, Miloš , Beneš, Jan , Vobecká, Lucie , Slouka, Zdeněk
Mikrotomografická analýza strukturálních změn heterogenní kationtově výměnné membrány při bobtnání

3D reconstruction of heterogeneous ion-exchange membranes when swollen in an appropriate electrolyte by micro-computed tomography (μ-CT) can provide important information on structural changes caused by their swelling or shrinkage and used this knowledge along with their electrochemical characteristics for...

Lindstedt, Lukasz , Vychytil, Jan , Dziewoński, Tomasz , Hynčík, Luděk
Numerické testování virtuálního modelu lidského těla v podmínkách dynamického zatížení podle norem FAR 23.562 a 25.562: předběžná studie

The main aim of the presented research was to check mechanical response of human body model under loads that can occur during airplane accidents and compare results of analysis with some results of experimental tests described in literature. In simulations the VIRTHUMAN model was&#...