Title: Vazba mezi geometrickou specifikací produktu (GPS) a zajišťováním kvality
Other Titles: Relation between geometrical product specifications (GPS) and quality assurance
Authors: Vočadlo, Ondřej
Advisor: Mazínová, Ivana
Referee: Vaněk, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3000
Keywords: plánování kvality;APQP;VDA 4.3;QFD;2D analýza vad;FMEA;DOE;MSA;SPC;tolerování;rozměrové obvody;geometrické tolerance;maximum materiálu;minimum materiálu;posunuté toleranční pole
Keywords in different language: quality planing;APQP;VDA 4.3;2D analysis of failures;DOE;FMEA;MSA;SPC;tolerance;geometric tolerance;dimensions circuits;maximum of material;minimum of material;shifted tolerance
Abstract: V práci je popsán postup plánování kvality dle APQP a VDA 4.3. Zkoumá se vliv metod QFD, 2D analýza vad, DOE, FMEA, MSA a SPC a výkresovou dokumentací. Dále jsou uvedeny možnosti jak ovlivnit velikosti tolerančních polí užitím geometrických tolerancí, rozměrových obvodů, metody obalové plochy, metody posunutého tolerančního pole a podmínek maxima a minima materiálu.
Abstract in different language: In thesis there is described procedure of quality planning by methods APQP and VDA 4.3. Relations between methods as QFD, 2D Analysis of Failures DOE, FMEA, MSA, SPC and drawings are considered. In next part of thesis there are methods, which can influence tolerances, as use of geometrical tolerances, dimensions circuits, method of envelope, method of shifted tolerance and method of minimum and maximum of material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Vocadlo_Ondrej_CD.pdfPlný text práce4,16 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vocadlo.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vocadlo.pdfPosudek oponenta práce965,14 kBAdobe PDFView/Open
Vocadlo.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.