Název: Vazba mezi geometrickou specifikací produktu (GPS) a zajišťováním kvality
Další názvy: Relation between geometrical product specifications (GPS) and quality assurance
Autoři: Vočadlo, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mazínová, Ivana
Oponent: Vaněk, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3000
Klíčová slova: plánování kvality;APQP;VDA 4.3;QFD;2D analýza vad;FMEA;DOE;MSA;SPC;tolerování;rozměrové obvody;geometrické tolerance;maximum materiálu;minimum materiálu;posunuté toleranční pole
Klíčová slova v dalším jazyce: quality planing;APQP;VDA 4.3;2D analysis of failures;DOE;FMEA;MSA;SPC;tolerance;geometric tolerance;dimensions circuits;maximum of material;minimum of material;shifted tolerance
Abstrakt: V práci je popsán postup plánování kvality dle APQP a VDA 4.3. Zkoumá se vliv metod QFD, 2D analýza vad, DOE, FMEA, MSA a SPC a výkresovou dokumentací. Dále jsou uvedeny možnosti jak ovlivnit velikosti tolerančních polí užitím geometrických tolerancí, rozměrových obvodů, metody obalové plochy, metody posunutého tolerančního pole a podmínek maxima a minima materiálu.
Abstrakt v dalším jazyce: In thesis there is described procedure of quality planning by methods APQP and VDA 4.3. Relations between methods as QFD, 2D Analysis of Failures DOE, FMEA, MSA, SPC and drawings are considered. In next part of thesis there are methods, which can influence tolerances, as use of geometrical tolerances, dimensions circuits, method of envelope, method of shifted tolerance and method of minimum and maximum of material.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Vocadlo_Ondrej_CD.pdfPlný text práce4,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vocadlo.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vocadlo.pdfPosudek oponenta práce965,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vocadlo.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3000

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.