Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNěmec, Ladislav
dc.contributor.authorDrnec, Jan
dc.contributor.refereeVlček, Martin
dc.date.accepted2012-08-22
dc.date.accessioned2013-11-05T12:01:15Z-
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T12:01:15Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier48434
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3005
dc.description.abstractNáplní této závěrečné práce v rámci bakalářského studijního programu B 2301 Strojní inženýrství se zaměřením na dopravní a manipulační techniku na katedře konstruování je nahlédnutí do problematiky v oblasti manipulace se dřevní hmotou. A to od místa pokácení stromu uprostřed těžko přístupného přírodního terénu do přístupného místa na zpevněné odvozní cestě.Vzhledem k tomu, že se veškerá manipulační technika stále vyvíjí, byla provedena rešerše manipulačních prostředků používaných pro manipulaci se dřevem od počátků těžby dřeva do současné doby.cs
dc.format43 s. (10 470 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttěžba dřevacs
dc.subjectmanipulace se dřevemcs
dc.subjectharvestorcs
dc.subjecthydraulický jeřábcs
dc.titleTechnické prostředky při těžbě a přepravě dřevacs
dc.title.alternativeTechnical means for loging and transport of timberen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this thesis in the Bachelor's B 2301 mechanical engineering with a focus on transport and handling technology in the Department of Machine Design is the inspection into the issue in the field of handling ofwood mass. And from the place of felling a tree in the middle of the natural terrain to hardly accessible places on paved main forest road. All handling equipment is still evolving, the search was carried out at facilities used for handling of timber from the early logging to the present.en
dc.subject.translatedlogingen
dc.subject.translatedmanipulation of timberen
dc.subject.translatedharvesteren
dc.subject.translatedhydraulic craneen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Drnec.pdfPlný text práce17,68 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Drnec.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Drnec.pdfPosudek oponenta práce818,02 kBAdobe PDFView/Open
Drnec.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.